fbpx

Referat fra ekstraordinær Generalforsamling 2020

Ekstraordinær generalforsamling mandag den 5. oktober 2020

Til stede: SuperBrugsen Nordhavnen (Per), Julia (Lone), Bog & Idé/Legekæden (Michael), Peter Vin (Peter & Oliver), HH Garn (Jette), Nørresundby Optik (Thomas), Slagter Carlsen (Casper & Tobias), Rigtige Mænd (Anette), ref.

Afbud fra: Talmennesker (Carsten)

Referat:

Håbet om en fremtid for City Nord var ved at rinde ud inden dagens møde, men ved fremmødet blev vi glædeligt overraskede, da Tobias og Casper fra Slagter Carlsen var friske på at puste nyt liv i foreningen. Ved en hurtig rundspørge var både Per fra SuperBrugsen og undertegnede villige til at tage en tørn mere.

Det er så vigtigt i forhold til Kommunen og politikere men ikke mindst for Nørresundby at vi står sammen.

Simulering af julebelysning fra JADA (julebelysning på lygtepæle) blev fremvist til mødet og der var interesse herfor. Især i Corona-tiden er det ekstra vigtigt.

Hvis man er interesseret i julebelysning på facaden, kan man få en brochure fra Jada ved henvendelse hos Rigtige Mænd. Priserne er overkommelige. Det er ikke noget foreningen står for, men man får 10% hvis man nævner at være medlem af City Nord. Man skal selv rette henvendelse til JADA. Undertegnede hjælper gerne også. For hvert medlem der køber/lejer julelys, får City Nord 10% i pay back. Du støtter således City Nord samtidig.

  1. Vedtægtsændringer:

Det nye vedtægtsforslag blev diskuteret og endte med tilføjelser:

  • §7 ved lige antal medlemmer har formanden dobbelt stemme.
  • §8 Vi skal tage stilling til, hvad pengene skal gå til, hvis foreningen ophører.
  • §3 Enhver erhvervsdrivende eller forening med tilknytning til 9400 kan optages som medlem.

Godkendt – ingen stemte imod.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg: Michael Clausen (ønsker ikke genvalg) Lone Bonderup Jørgensen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Der skal findes et ekstra medlem under alle omstændigheder.

Tobias Oldenborg Nielsen (Slagter Carlsen) stillede op – Valgt.

Tusind tak til Lone og Michael for de mange år i bestyrelsen. Normal procedure har været, at give de afgående bestyrelsesmedlemmer en gave for det ulønnede og store arbejde, men begge mente ikke det var nødvendigt. Synes lige det skal nævnes.

  • Valg af suppleanter

Thomas (Nørresundby Optik) stillede op – Valgt.

Casper Paulsen (Slagter Carlsen) stillede op – Valgt.

  • Evt. valg af revisor

Talmennesker (Carsten Lie) vores revisor – Godkendt.

Tak for fremmødet

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Anette (Rigtige Mænd) formand

Per (SuperBrugsen) næstformand

Tobias (Slagter Carlsen) menigt medlem

Suppleanter:

Thomas (Nørresundby Optik)

Casper Paulsen (Slagter Carlsen)

Bestyrelsesmøde onsdag den 28. oktober kl. 08:00 hos SuperBrugsen.

Suppleanterne deltager i første møde.

På City Nords bestyrelses vegne

Anette Larsen-Jensen

Bilag:

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling

Nye vedtægter